Kalkulator antykryzysowy

Oblicz ile możesz uzyskać w ramach wsparcia wynikającego z tarczy antykryzysowej

W dniu 27 marca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W ramach wprowadzonych rozwiązań znajdują się zapisy mające na celu łagodzenie gospodarczych skutków obecnej sytuacji poprzez zwolnienia podatkowe i dofinansowania do świadczeń pracownicznych. Przygotowany kalkulator ma pomóc w szybki sposób zorientować się w poziomie wsparcia, które mogą uzyskać przedsiębiorcy. Kalkulator ma wyłącznie charakter orientacyjny.

Kalkulator

Założenia

  • Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku (brutto): 2 600,00 zł
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku (brutto): 5 227,00 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału 2019 (brutto): 5 198,58 zł
Kwota netto